بهترین انجمن » یک مشکل فیلم سوپر هزارگی کوچک برای افراد ثروتمند

00:59
در مورد بزرگسالان تصویری

گاهی پول بزرگ می تواند باعث مشکلات بزرگ است. پس از اینگا می شود بسیار گران قیمت هدیه از فیلم سوپر هزارگی ثروتمند پدر و مادر در خارج از کشور. او باید پرداخت گمرکی, اما تا به حال هیچ پول چرا که او نمی تواند ...